Miroslav - Juraj Bela

Najviac komentované príspevky

  1. 52. Stretnutia v pivnickom poli — 1 comment

Author's posts

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí a PS pre vzdelávanie, predpisy, správu a národnostné menšiny-národnostné spoločenstvá umožnil MSS SKUS Pivnica nahrávanie cd nosiča

Bol to polhodinový program, v ktorom vystúpili členovia Mužskej speváckej skupine SKUS Pivnica a detský folklórny súbor Ratolesť a nezištne ruky k dielu ochotne priložili ďalší umelci a priaznivci slovenskej ľudovej piesni harmonikári Vladko Valentík (Gonzo) a Michal Valentík (Šticko). Všetci oni tímovou prácou nemalým podielom prispeli, aby koncert prebiehal plynulo a mal „nitku“, ktorá …

Chcem vedieť viac

SKUS Pivnica v Báčskej Topole a Novej Gajdobre

Pomerne bohatý víkend majú za sebou členovia Slovenského kultúrno-umeleckého spolku Pivnica. Presnejšie, absolvovali dve podujatia, na ktorých prezentovali tak svoj spolok, ako aj kultúrne dedičstvo svojej dediny. V piatok 16. septembra najmenší členovia Detského folklórneho súboru Ratolesť vystúpili v kultúrno-umeleckom programe v rámci Dní Báčskej Topoly. Zatancovali tanec Pravá – hop, levá – hop choreografov Janka Merníka …

Chcem vedieť viac

PS pre vzdelávanie, predpisy, správu a národnostné menšiny-národnostné spoločenstvá umožnil vytvorenie novej choreografie FS V pivnickom poli

Projektom Folklórna klenotnica pivnických Slovákov (srb. Folklorna riznica pivničkih Slovaka), ktorý bol schválený a podporený Pokrajinským sekretariátom pre vzdelávanie, predpisy, správu a národnostné menšiny-národnostné spoločenstvá, umožnila sa kvalitná a nepretržitá práca našich tanečníkov – FS V pivnickom poli. FS V pivnickom poli  týmto projektom obohatila svoj tanečný repertoár jednou choreografiou, tanečná  skupina zatancovala si choreografiu  …

Chcem vedieť viac

K nadchádzajúcim sviatkom Vám vinšujú aj naši najmladší členovia.

 

PS pre vzdelávanie, predpisy, správu a národnostné menšiny-národnostné spoločenstvá umožnil vytvorenie nových choreografií DFS Ratolesť

Projektom Folklórna a spevácka klenotnica pivnických Slovákov (srb. Folklorna i pevačka riznica pivničkih Slovaka), ktorý bol schválený a podporený Pokrajinským sekretariátom pre vzdelávanie, predpisy, správu a národnostné menšiny-národnostné spoločenstvá, umožnila sa kvalitná a nepretržitá práca našich najmladších tanečníkov – mladšej a staršej skupiny DFS Ratolesť. DFS Ratolesť týmto projektom obohatila svoj tanečný a spevácky repertoár dvomi choreografiami: mladšia skupina zatancovala si choreografiu …

Chcem vedieť viac

Činnosť FS V pivnickom poli v roku 2021 podporená Pokrajinským sekretariátom pre vzdelávanie, predpisy, správu a národnostné menšiny

Folklórny súbor V pivnickom poli v apríli prerušil ročné folklórne ticho v našom spolku. Situácia spôsobená pandémiou koronavírusu zrejme veľmi ovplyvnila všetky spoločenské sféry, najmä tie, v ktorých je medziľudský styk nevyhnutný, a ktoré sú podstatou spolkovej činnosti – stretávanie sa, tancovanie, spievanie, hranie… Naši folkloristi sa veru ledva dočkali možnosti, aby sa zase začali …

Chcem vedieť viac

Odmenení účastníci na 55. stretnutí v pivnickom poli

Odmenení účastníci na 55. stretnutí v pivnickom poli

Záverečný koncert 55. Stretnutia v pivnickom poli.

55. Stretnutie v pivnickom poli – Foto druhý súťažný koncert

Foto druhý súťažný koncert

Druhý súťažný koncert – priamy prenos – 55. Stretnutia v pivnickom poli.