jún 2022 archive

PS pre vzdelávanie, predpisy, správu a národnostné menšiny-národnostné spoločenstvá umožnil vytvorenie novej choreografie FS V pivnickom poli

Projektom Folklórna klenotnica pivnických Slovákov (srb. Folklorna riznica pivničkih Slovaka), ktorý bol schválený a podporený Pokrajinským sekretariátom pre vzdelávanie, predpisy, správu a národnostné menšiny-národnostné spoločenstvá, umožnila sa kvalitná a nepretržitá práca našich tanečníkov – FS V pivnickom poli. FS V pivnickom poli  týmto projektom obohatila svoj tanečný repertoár jednou choreografiou, tanečná  skupina zatancovala si choreografiu  …

Chcem vedieť viac