SKUS Pivnica st.skupina

Folklórny súbor V pivnickom poli

Folklórny súbor V pivnickom poli je umelecké teleso pozostávajúce z 30 členov, ktorí sa pravidelne zapájajú do prezentácie tvorby. Samotný súbor tak aj v súčasnosti nadväzuje na činnosť z minulosti, keď sa pravidelne zúčastňoval na podujatiach v rámci celej bývalej Juhoslávie, z dôvodu prezentovania multietnickosti a multikulturality krajiny. Dnes členovia súboru vystupujú ako na domácich folklórnych prehliadkach a festivaloch, tak aj na zahraničných medzinárodných folklórnych festivaloch, kde prezentujú dedinu Pivnicu, ale aj Srbsko a Vojvodinu. Pravidelne sa súbor zúčastňuje na Festivale folklórnych tradícií vo Vojvodine (Vrbas), Festivale tanečných a speváckych skupín a orchestrov Tancuj, tancuj (Hložany), Slovenských národných slávnostiach (Báčsky Petrovec), a okresných, regionálnych a republikových prehliadkach. Folklórny súbor absolvoval zájazdy do Chorvátska, Maďarska, Rumunska a na Slovensko.

Interpretácie charakterizujú autentické tanečné formy z dediny Pivnica, čím sa súbor vyznačuje ako osobitný. Tanečné formy sú jedinečné z dôvodu odlišnosti pôvodu Slovákov v Pivnici od ostatných vojvodinských Slovákov. Odlišnosť možno vidieť v tanci, piesňach, ale aj v kroji, ktorý je typický iba pre spomínanú dedinu. Hlavnú choreografickú štruktúru tvoria temperamentnejšie väčšinou čardášové tance, doplnené motívom friš čaráš. Repertoár dopĺňajú čisto mužské (po zajačí, po žabací…) a ženské tance (vreteno). Obsahovú zložku tancov väčšinou napĺňajú prejavy ľudovej kultúry (rodinné, kalendárne a pracovné obyčaje, tanečné zábavy a iné). V minulosti súčasťou repertoáru boli aj tance zo Slovenska, ktoré nacvičovali ako domáci tak i profesionálni choreografi zo Slovenska.

Tanečnú zložku pravidelne sprevádza ľudový orchester, ktorého členovia sú hudobníci na festivale slovenských ľudových piesní Stretnutie v pivnickom poli. Hudobný podklad tancov je najčastejšie vokálno-inštrumentálny. Vedúcim ľudového orchestra je predseda Slovenského kultúrno-umeleckého súboru Pivnica Valentín Michal Grňa – popredný hudobník, kultúrny manažér a člen Výboru pre kultúru NRSNM.

Súčasným choreografom od roku 2000 je Janko Merník, ktorý počas svojej choreografickej kariéry vytvoril viac ako 30 choreografií, ktoré získali vysoké ocenenia doma a v zahraničí. Získaním početných ocenení sa Janko Merník dostal medzi popredných slovenských vojvodinských choreografov. Svojimi choreografiami ovplyvnil vojvodinskú folklórnu scénu.

Tréningy tanečnej skupiny prebiehajú v rekonštruovaných priestoroch SKUS-u Pivnica, ktoré spĺňajú požiadavky pre tréning, predovšetkým zrkadlová stena určená pre lepšie orientovanie tanečníkov a spresnenie tanečných formácií.

                                                                            Napísal Mgr. Miroslav Pap