(Slovenčina) PS pre vzdelávanie, predpisy, správu a národnostné menšiny-národnostné spoločenstvá umožnil vytvorenie novej choreografie FS V pivnickom poli

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.