(Slovenčina) Činnosť FS V pivnickom poli v roku 2021 podporená Pokrajinským sekretariátom pre vzdelávanie, predpisy, správu a národnostné menšiny

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.