O nás

Slovenský kultúrno-umelecký spolok Pivnica je umelecké teleso, zamerané predovšetkým na ochranu a interpretáciu nehmotného kultúrneho dedičstva na základe ochotníckej činnosti.

Cieľom súboru je vytvárať a interpretovať autentické a štýlovo čisté choreografie s pôvodnými prejavmi tradičnej ľudovej kultúry. Choreografickú tvorbu preto charakterizuje prednes lokálnych znakov tanečných motívov a dodržiavanie tradičných tanečných foriem.

V súčasnosti v Slovenskom kultúrno-umeleckom spolku Pivnica pôsobia dve tanečné skupiny – Folklórny súbor V pivnickom poli a Detský folklórny súbor Ratolesť. Súčasťou spolku je aj mužská spevácka skupina. Tento sto desaťčlenný  kolektív okrem vystúpení doma sa zúčastňuje aj na početných medzinárodných folklórnych festivaloch v zahraničí.

SKUS Pivnica pracuje nepretržite od svojho vzniku v roku 1965. Z iniciatívy mládežníkov bol v spomínanom roku založený Súbor piesní a tancov V pivnickom poli, ktorý bol neskôr premenovaný na Slovenský kultúrno-umelecký spolok Pivnica a tento názov nesie až dodnes. Hlavnými iniciátormi založenia SKUS-u boli: Ján Guba, Ján Čérný, Štefan Durgala – Sváko, Štefan Ruman, Štefan Ruman – Ujco, Michal Šagát, Anna Babjaková, Katarína Týrová, Anna Šagátová a mnohí iní.

Súčasným predsedom Slovenského kultúrno-umeleckého spolku Pivnica je od roku 1997 Valentín Michal Grňa, ktorý je zároveň aj vedúcim orchestra festivalu Stretnutie v pivnickom poli od roku 1980.

Choreografom tanečných skupín je Janko Merník, ktorý  je v tejto oblasti aktívny od roku 2000, kým Detský folklórny súbor Ratolesť spolu s Jankom Merníkom vedie aj Tatiana Macková.